• Партиципација

    Партиципацијата на учениците претставува една од суштинските компоненти на проектот „Училиште по мерка на детето“. Партиципацијата започнува со информирањето на учениците за сé што се случува во училиштето. Партиципацијата значи развивање на процедури за комуникација на учениците со сите структури во училиштето и можност за изнесување на нивните мислења и ставови за условите во кои

    Read more →